کوردی

AFFOH AS

کومپانیایکی نێونەتەویی هاوردە و هه ناردەیە لەمابەیین ئەروپا و شرق اوسطدا، کە خزمەتگوزاری خۆی لە چەند رەوەندا پێشکەش دەکات

 

ناونێشانی پۆستی

Norway

Brattelia 14

3960 Stathelle

 

پێوەندی

Tlf CED: 0047 91911253

Mail: post@affoh.no